[Định dạng Video GoPro] File LRV và THM là file gì?

Khi mở thẻ nhớ máy GoPro, bên cạnh file video MP4 quen thuộc bạn sẽ thấy còn có thêm một số file nữa. Chúng có cùng tên nhưng phần đuôi khác nhau.

Vậy đó là những file gì? Chúng có quan trọng không?
Những file bạn thấy đó là *THM và *LRV . Cả hai file đều được sử dụng để xem trên app điện thoại (Capture và Quik)

File THM
THM viết tắt của từ Thumbnail. Là hình ảnh thu nhỏ (160×120 pixels) để mô tả trực quan cho từng video.

File LRV
LRV viết tắt của từ Low Resolution Video. File video độ phân giải thấp. Sử dụng để xem lại video trên điện thoại thông qua app GoPro.
Các file LRV tương đương với các file MP4 nhưng ở độ phân giải và dung lượng thấp hơn do đó việc truyền tải về điện thoại để bạn xem lại video nhanh hơn và ít tiêu tốn năng lượng hơn file gốc MP4.

Nếu bạn muốn xem file LRV. Bạn chỉ cần đổi đuôi file LRV sang MP4 và mở bằng các ứng dụng xem video như một file video thông thường.

Có cần giữ lại các file LRV và THM?
Không cần thiết. LRV và THM là các file tiện ích tạm thời, chỉ được sử dụng để xem lại trên điện thoại thông qua GoPro Capture app.

Nếu bạn xóa những file LRV và THM thì sao?
Nếu bạn không sử dụng Capture app thì không sao cả. Bạn chỉ cần file MP4 để xem lại và edit video.
Nếu bạn sử dụng app Capture. Khi bạn xem lại file video MP4 trực tiếp. Có thể bạn sẽ nhận được thông báo không được hổ trợ để xem lại dưới đây.

nhatranggo.net
tham khảo havecamerawilltravel.com